SISTEME de DETECTIE SI SEMNALIZARE A INCEDIILOR pentru INDUSTRIE, FIRME, SPATII COMERCIALE,
CLUBURI , SALI SPECTACOL, HOTELURI, PENSIUNI, RESTAURANTE, TRANSPORT si LOCUINTE

LINX ESTE AUTORIZATA in PROIECTAREA, INSTALAREA si INTRETINEREA
SISTEMELOR DE DETECTIE, SEMNALIZARE si SECURITATE LA INCENDIU

CONTACT RAPID
0722-459459
0268-414290

Solutii de detectie si semnalizare a incendiilor

SECURITATEA LA INCENDIU SI MASURI DE PREVENIRE,

Proiectarea, Instalarea, Mentenanta, Autorizarea instalatiilor de semnalizare la incendiu.

Considerente generale

Incendiile şi exploziile pot cauza pierderea vietii şi a bunurilor.
Daca pierderea bunurilor poate fi recuperata, pierderea vietii este ireparabila si protectia acesteia trebuie privita cu maxima seriozitate
Rabatul de la functionalitate poate deveni o problema grava.

In sectorul industriei, turismului şi al comerţului, la cele de mai sus se adaugă si pierderile economice rezultate din întreruperea procesului de producţie sau a prestării de servicii.

Chiar dacă pagubele pot fi compensate de către asigurări, absenţa de pe piaţă – uneori pentru mai multe luni sau ani – duce la pierderea clienţilor şi contractelor, pagube greu de compensat indiferent de valoarea asigurării. De altfel, societatile de asigurare platesc daca pagubitul a luat masuri de prevenire, detectie si semnalizare a incediilor.

Incendiile şi exploziile au un mare impact în mediu.
Emisia de substanţe solide, lichide şi gazoase poluează grav zona.
Un incendiu declanşat într-o clădire eliberează peste 17000 de substanţe care contamineaza solul, aerul şi apa; acestea devenind nocive.

În domeniul producţiei, serviciilor şi comerţului – acolo unde lucrează sau se adună mulţi oameni – este foarte important să fie prevenit pericolul de incendiu şi să poată fi luate măsuri rapide si eficiente în caz de urgenţă.
Functionalitatea acestora trebuie verificata periodic prin activitatea de mentenanta -intretinere, service

Pentru prevenirea incendiilor trebuie ţinut cont de următoarele aspecte:
- identificarea posibilelor focare de incendiu in spatiul de lucru sau odihna şi eliminarea acestora (instalatii electrice improvizate, echipamente care se pot încălzi peste noapte etc.);
- evitarea folosirii, in constructii, a materialelor inflamabile sau neglijarea ignifugarii acestora;
- respectarea indicaţiilor cu privire la locurile pentru fumat special amenajate;
- organizarea activitatii în aşa fel încât, în eventualitatea declanşării unui incendiu, să fie evitată propagarea acestuia;
- sesizarea deficienţelor în cazul echipamentelor de securitate si avertizare la foc;
- evitarea folosirii unor dispozitive electrice improvizate si observarea continua a acestora (dacă becurile iluminează cu întreruperi; dacă priza, întrerupătorul etc. miros a izolaţie arsă);
- sesizarea defectării echipamentelor operaţionale şi intervenţia asupra acestora doar a personalului autorizat;
- oprirea oricăror consumatori electrici a căror funcţionare nu este necesară în afara orelor de lucru; păstrarea tot timpul în funcţiune a dispozitivelor de siguranţă şi a sistemelor de telecomunicaţii;
- asigurarea accesului la ieşirile de incendiu, scări şi căi de evacuare in caz de urgenta; aceste zone nu trebuie, în nici un caz, folosite ca spaţii de depozitare;
- planurile de evacuare în caz de incendiu şi regulile după care se face evacuarea trebuie afişate la loc vizibil şi cunoscute de către personal;
- personalului trebuie să i se aducă la cunoştinţă modul de utilizare a echipamentelor de detecţie şi protecţie la foc existente în clădire.
- Mentenanta preventiva si corectiva este obligatorie pentru aceste sisteme de detectie, semnalizare a incendiilor.

Securitatea la incendiu include două direcţii, la fel de importante:

1. dotarea cu echipamente de avertizare la incendiulinxAlarma Incendiu