SISTEME de ALARMA pentru DETECTIA INCEDIILOR pentru INDUSTRIE, FIRME, SPATII COMERCIALE,
CLUBURI , SALI SPECTACOL, HOTELURI, PENSIUNI, RESTAURANTE, TRANSPORT si LOCUINTE

LINX ESTE AUTORIZATA IN PROIECTAREA, INSTALAREA SI INTRETINEREA
SISTEMELOR DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEDIU

CONTACT RAPID
0722-459459
0268-414290

SISTEME DE DETECTIE, ALARMARE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Proiectare, Instalare, Mentenanta, Autorizare

Utilizare

Protecţia la incendiu include două direcţii, fiecare dintre acestea având un rol şi o importanţă la fel de mari: dotarea cu echipamente de avertizare la incendiu şi dotarea cu echipamente de stingere a incendiilor.

Sistemele de avertizare la incendiu sunt necesare pentru creşterea gradului de siguranţă în orice spaţiu public (institutii, sali de spectacol, sali de asteptare, casierii, teatre, scoli, gradinite, crese) sau privat (intreprinderi, cluburi, hoteluri, baruri, restaurante, pensiuni, magazine, depozite, locuinte) şi trebuie să respecte reglementările legale aflate în vigoare.

Răspândirea pe scară tot mai largă a acestui tip de sisteme este determinata de necesitatea protectiei vietii si a valorilor. Ca urmare acestea au continuat să evolueze,  echipamentele s-au îmbunătăţit şi au devenit din ce în ce mai accesibile ca preţ.

Parafrazând un proverb, este mai bine să previi un incendiu, decât să-i înlături efectele. În acest sens, sistemele de avertizare la incendiu sunt de neînlocuit. Scopul instalării unui astfel de sistem este depistarea „din faşă” a unui incident care poate conduce la declanşarea unui incendiu.
Necesitatea acestuia nu credem că este necesar a fi explicată – chiar dacă în spaţiul respectiv se află una sau mai multe persoane, acestea nu pot supraveghea simultan toate încăperile, pentru a observa la timp producerea unui incident cum ar fi o scăpare de gaz în camera centralei, uitarea unei ţigări aprinse la locul de fumat, supradimensionarea la un moment dat a consumului pe reţeaua electrică ce poate conduce la aprinderea firelor etc.
Sistemele de semnalizare la incendiu trebuie intretinute si servisate -Mentenanta.
Legea stipuleaza clar obligativitatea mentenantei periodice -preventiva si corectiva.

Un sistem de avertizare la incendiu este compus din:

  • unitate centrală – care gestionează informaţiile primite de la detectori şi iniţializează semnalizarea incidentelor;
  • detectori – care, în funcţie de necesităţile spaţiului respectiv, pot fi de fum, de temperatură, gradient de temperatură, de flacără, gaz (monoxid de carbon, gaz metan etc.);
  • butoane de incendiu – care fac posibilă declanşarea sistemului de avertizare de către o persoană care a identificat o sursă de incendiu într-o locaţie în care nu a fost prevăzut un detector sau înainte ca aceasta să fie depistată de către detectori;
  • elemente de semnalizare – sirenă internă, externă, lampă stroboscopică etc., care semnalizează acustic şi vizual declanşarea sistemului.

În funcţie de tipul echipamentelor folosite, un sistem de avertizare la incendiu poate fi convenţional sau adresabil. Termenul „convenţional” denotă că ceva este folosit sau făcut în mod obişnuit. Totul în jur evoluează, la fel noţiunea de „obişnuit”; ceea ce era considerat un telefon sau un aparat de radio sau un computer convenţional cu 10 ani înainte este foarte diferit de ceea ce înseamnă astăzi versiunile „convenţionale” ale acestor produse. În domeniul sistemelor de avertizare la incendiu, nu cu mult timp în urmă, sistemele convenţionale erau suficiente pentru cele mai multe clădiri; în ultimii 10-15 ani, odată cu evoluţia tehnologiei, a preţurilor, a ideilor despre rolul unui astfel de sistem, variantele adresabile au câştigat tot mai mult teren.